CCDC 1408042: Experimental Crystal Structure Determination : 6,13-dimesitylpentacene

  • Xueliang Shi (Creator)
  • Weixiang Kueh (Creator)
  • Bin Zheng (Creator)
  • Kuo-Wei Huang (Creator)
  • Chunyan Chi (Creator)
  • Xueliang Shi (Creator)
  • Weixiang Kueh (Creator)
  • Chunyan Chi (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results