CCDC 1410365: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[tetrakis(mu-iodo)-bis(mu-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane)-tetra-copper (mu-2,2'-(1,3-phenylene)bis(benzimidazol-1-yl))-di-copper N,N-dimethylformamide solvate]

 • Xiaolong Luo (Creator)
 • Yu Cao (Creator)
 • Tao Wang (Creator)
 • Guanghua Li (Creator)
 • Jiangang Li (Creator)
 • Yonggang Yang (Creator)
 • Zhongxuan Xu (Creator)
 • Jian Zhang (Creator)
 • Qisheng Huo (Creator)
 • Yunling Liu (Creator)
 • Mohamed Eddaoudi (Creator)
 • Xiaolong Luo (Creator)
 • Yu Cao (Creator)
 • Tao Wang (Creator)
 • Guanghua Li (Creator)
 • Jiangang Li (Creator)
 • Yonggang Yang (Creator)
 • Zhongxuan Xu (Creator)
 • Jian Zhang (Creator)
 • Qisheng Huo (Creator)
 • Yunling Liu (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results