CCDC 763928: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[Hydroxonium bis(mu~3~-2-(pyridin-4-yl)-1H-imidazole-4,5-dicarboxylato-O,O,O',O'',O''')-(mu~2~-4-carboxy-2-(pyridin-4-yl)-1H-imidazole-5-carboxylato-O,O,O',O'')-di-neodymium nitrate pentahy

 • Xuemin Jing (Creator)
 • He Meng (Creator)
 • Guanghua Li (Creator)
 • Yang Yü (Creator)
 • Qisheng Huo (Creator)
 • Mohamed Eddaoudi (Creator)
 • Yunling Liu (Creator)
 • Xuemin Jing (Creator)
 • He Meng (Creator)
 • Guanghua Li (Creator)
 • Yang Yü (Creator)
 • Qisheng Huo (Creator)
 • Yunling Liu (Creator)
 • Xuemin Jing (Creator)
 • He Meng (Creator)
 • Guanghua Li (Creator)
 • Yang Yü (Creator)
 • Qisheng Huo (Creator)
 • Yunling Liu (Creator)

Dataset

Search results