CCDC 890247: Experimental Crystal Structure Determination : 8,13,15,16-tetrahydroxy-1-(hydroxymethyl)-12-methoxy-1,3a-dimethyl-3a,4,6,7-tetrahydrochromeno[2',3':6,7]naphtho[2,1-g][1,3]oxazolo[3,2-b]isoquinoline-2,14,17(1H)-trione

 • Ling-Li Liu (Creator)
 • Li-Sheng He (Creator)
 • Ying Xu (Creator)
 • Zhuang Han (Creator)
 • Yong Xin Li (Creator)
 • Jia-Liang Zhong (Creator)
 • Xian Rong Guo (Creator)
 • Xixiang Zhang (Creator)
 • Kam Ming Ko (Creator)
 • Pei-Yuan Qian (Creator)
 • Ling-Li Liu (Creator)
 • Li-Sheng He (Creator)
 • Ying Xu (Creator)
 • Zhuang Han (Creator)
 • Yong Xin Li (Creator)
 • Jia-Liang Zhong (Creator)
 • Xian Rong Guo (Creator)
 • Kam Ming Ko (Creator)
 • Pei-Yuan Qian (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results