Individual-molecule Sequencing (IDMseq) of PANX1 gene in hESCs

 • Chongwei Bi (Creator)
 • Lin Wang (Creator)
 • Baolei Yuan (Creator)
 • Xuan Zhou (Creator)
 • Yanyi Huang (Creator)
 • Mo Li (Creator)
 • Yu Li (Creator)
 • Yuhong Pang (Creator)
 • Xin Gao (Creator)
 • Sheng Wang (Creator)
 • Lin Wang (Creator)
 • Yanyi Huang (Creator)
 • Yuhong Pang (Creator)
 • Sheng Wang (Creator)
 • Lin Wang (Creator)
 • xuan zhou (Creator)
 • Yanyi Huang (Creator)
 • Yuhong Pang (Creator)
 • Sheng Wang (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results