Unlocking the relationships among population structure, plant architecture, growing season, and environmental adaptation in Henan wheat cultivars

 • Jian Yang (Creator)
 • Yanjie Zhou (Creator)
 • Weiguo Hu (Creator)
 • Yu'e Zhang (Creator)
 • Yong Zhou (Creator)
 • Yongxing Chen (Creator)
 • Xicheng Wang (Creator)
 • Hong Zhao (Creator)
 • Tingjie Cao (Creator)
 • Zhiyong Liu (Creator)
 • Jian Yang (Creator)
 • Yanjie Zhou (Creator)
 • Weiguo Hu (Creator)
 • Yu'e Zhang (Creator)
 • Yongxing Chen (Creator)
 • Xicheng Wang (Creator)
 • Hong Zhao (Creator)
 • Tingjie Cao (Creator)
 • Zhiyong Liu (Creator)
 • Jian Yang (Creator)
 • Yanjie Zhou (Creator)
 • Weiguo Hu (Creator)
 • Yu'e Zhang (Creator)
 • Yongxing Chen (Creator)
 • Xicheng Wang (Creator)
 • Hong Zhao (Creator)
 • Tingjie Cao (Creator)
 • Zhiyong Liu (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results