Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]fluorene: an isomeric motif for pentacene containing linearly fused five-, six- and seven-membered rings

Xuejin Yang, Xueliang Shi, Naoki Aratani, Theo Goncalves, Kuo-Wei Huang, Hiroko Yamada, Chunyan Chi, Qian Miao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Scopus citations

Search results