Carbon Nanotube-Connected Yolk-Shell Carbon Nanopolyhedras with Cobalt and Nitrogen Doping as Sulfur Immobilizers for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries

Ruiqing Liu, Qi Kang, Wenhui Liu, Zhiwei Liu, Yuejiao Liu, Yizhou Wang, Jianyu Chen, Benjamin Hultman, Xiujing Lin, Yi Li, Pan Li, Zhendong Huang, Xiaomiao Feng, Gang Wu*, Leshu Yu, Yanwen Ma

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Carbon Nanotube-Connected Yolk-Shell Carbon Nanopolyhedras with Cobalt and Nitrogen Doping as Sulfur Immobilizers for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Keyphrases