Rechargeable anion-shuttle batteries for low-cost energy storage

Qi Liu, Yizhou Wang, Xu Yang, Dong Zhou*, Xianshu Wang, Pauline Jaumaux, Feiyu Kang, Baohua Li*, Xiulei Ji*, Guoxiu Wang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

67 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Rechargeable anion-shuttle batteries for low-cost energy storage'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science